Chuyên mục
Túi giặt Terra Wash +Mg Về Magie

Bạn có biết cơ thể mình có bao nhiêu magiê không?

Bạn có biết cơ thể mình có bao nhiêu magiê không?

Câu trả lời là 25g (0,9 oz).

Tìm hiểu một số thông tin thú vị về magiê từ https://www.gerolsteiner.de/en/minerals/magnesium/ nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.