Chuyên mục
Túi giặt Terra Wash +Mg

Terra Wash+Mg tại Biofach Nuremberg 2018

Chúng tôi đã tham gia triển lãm tại Biofach ở Nuremberg 2018 vào tuần trước từ ngày 14 – 17 tháng 2. Đây là một trong những triển lãm trên thế giới mà chúng tôi yêu thích và đây là lần thứ hai Terra Wash + Mg được trưng bày trong triển lãm này. Cảm […]