Chuyên mục
Túi giặt Terra Wash +Mg

Triển lãm sản phẩm tự nhiên & hữu cơ Châu Âu (London)

Xin chào! Đây là tin tức của TJ từ London trong tuần này. Cũng giống như năm ngoái, Terra Wash + Mg và tôi đã đến London để trưng bày sản phẩm trong chương trình có tên là Natural & Organic Products Europe, diễn ra tại ExCel London vào ngày 22 và 23 tháng 4. […]

Chuyên mục
Túi giặt Terra Wash +Mg

Triển lãm Natural Expo West 2018 tại Anaheim, California

Xin chào, đây là tin tức từ TJ tại Disney Land, Anaheim, California! Terra Wash + Mg và tôi đã trở lại thành phố này để triển lãm tại chương trình Natural Expo West 2018! Bởi vì chúng tôi cũng đã ở đây vào năm ngoái, nên đã có rất nhiều người đã đến gian […]