Các giải thưởng

Các giải thưởng

TERRA WASH+MG ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

1. Đạt huy chương vàng tại triển lãm công nghệ sinh học quốc tế Natexpo được tổ chức tại Paris năm 2017

 

2. Đạt giải thưởng SANA tại triển lãm lớn nhất tại Ý về ngành hữu cơ năm 2017.

Là sản phẩm được bình chọn trong hạng mục Phong cách sống xanh tại Sana 2017 ở Bologna, triển lãm quốc tế về các sản phẩm hữu cơ và tự nhiên.

 

3. Đạt chứng nhận hiệp hội Vegan (Thuần chay)

4. Đạt chứng nhận về Allergy UK – Hiệp hội dị ứng Anh quốc là một tổ chức từ thiện quốc gia về y tế hàng đầu chuyên giúp đỡ người lớn và trẻ em bị dị ứng.

5. Các tờ báo quốc tế viết về Terra wash

Review của khách hàng tại Pháp tại đây

Tạp chí Organic & Wellness News

Link

Link

 

 

Lên báo tại Ý

Tạp chí phụ nữ hiện đại của Ý giới thiệu về Terra Wash+Mg

icon
PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

Mix of Baby and Permanent Teeth
Phase 1 orthodontic treatment for growing children
Crossbite
Upper and lower jaws don’t line up.
Crooked Teeth
There isn’t enough room in the jaw for teeth to fit normally.
Gap teeth
Extra spaces between teeth
Generally Straight Teeth
When you just want a more beautiful smile.
Open Bite
Top and bottom teeth don’t meet.
Overbite
Upper front teeth close in front of the lower teeth.
Underbite
Lower teeth protrude past upper front teeth.
Điền đầy đủ thông tin đặt hàng ngay nhé!
*
xxxx
Mã bảo mật không đúng
GỬI THÔNG TIN Chú ý : (*) Quý khách vui lòng không để trống

Chương trình ưu đãi đến 30%

Điền đầy đủ thông tin đặt hàng ngay nhé!