Chuyên mục
Túi giặt Terra Wash +Mg Về Magie

Chúng ta cần bao nhiêu magiê mỗi ngày?

Xin chào, tôi là Shingo. Lượng magiê được khuyến nghị mỗi ngày là 310–320 mg đối với nữ và 400–420 mg đối với nam. Số lượng này không dễ dàng để dùng hàng ngày nếu bạn không cẩn thận lựa chọn thực phẩm có hàm lượng magiê cao. Bạn có thể tìm thấy danh sách các nguồn thực phẩm cung cấp magiê được chọn từ trang web bên dưới.

Hãy ăn những thực phẩm này và giữ gìn sức khỏe nhé!

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.